ยูแอด+

Your future is our future.

"อนาคตของคุณ คืออนาคตของเรา"

...

คอร์สระยะยาว 3 ปี ม.4 ม.5 ม.6

เฉลี่ยเดือนละ 1,333 บาท

ราคา 50,000 บาท (แบ่งจ่าย 14 งวด) ชั่วโมงละ 82 บาท

 • ติวเช้มเนื้อหา ม.4 ม.5 ม.6 TCAS
 • TGAT, TPAT, A-Level (ตามสนใจ)
 • ค่ายค้นหาศักยภาพ 2 วัน 1 คืน
 • ค่ายแนนแนวเตรียมตัวสอบ 2 วัน 1 คืน
 • ค่ายปั้นพอร์ตพิชิต TCAS 2 วัน 1 คืน
 • พาน้องเตรียมทำ Portfolio
 • (อบรม, ฝึกงาน, ล่าเกียรติบัตร, เก็บผลงาน)

คอร์สระยะกลาง 2 ปี ม.5 ม.6

เฉลี่ยเดือนละ 1,619 บาท

ราคา 38,000 บาท (แบ่งจ่าย 11 งวด) ชั่วโมงละ 92 บาท

 • ติวเช้มเนื้อหา ม.5 ม.6 TCAS
 • TGAT, TPAT, A-Level (ตามสนใจ)
 • ค่ายแนนแนวเตรียมตัวสอบ 2 วัน 1 คืน
 • ค่ายปั้นพอร์ตพิชิต TCAS 2 วัน 1 คืน
 • พาน้องเตรียมทำ Portfolio
 • (อบรม, ฝึกงาน, ล่าเกียรติบัตร, เก็บผลงาน)

คอร์สระยะสั้น 1 ปี ม.6

เฉลี่ยเดือนละ 2,000 บาท

ราคา 20,000 บาท (แบ่งจ่าย 6 งวด) ชั่วโมงละ 120 บาท

 • ติวเช้มเนื้อหา TCAS
 • TGAT, TPAT, A-Level (ตามสนใจ)
 • ค่ายปั้นพอร์ตพิชิต TCAS 2 วัน 1 คืน
 • พาน้องเตรียมทำ Portfolio
 • (อบรม, ฝึกงาน, ล่าเกียรติบัตร, เก็บผลงาน)
ช่องทางติดต่อ

0852933131

Facebook

LINE

Instagram

Tiktok